Organització

Casals Municipals de gent gran

La gestió es Municipal, tot i que cadascun te una indiosincrasia diferent, que fa que les activitats també siguin diverses

No hi ha membres per mostrar