Història

Casal d’avis Ca N’oms

Casal d'avis Ca N'oms

Situat dins el nucli urbà del casc antic de Parets del Vallès.

Es troba en una masia del Segle XIX, reformada el XX, que va ésser cedida a l’ajuntament, per dedicar-la a usos socials.

Està integrada dins la xarxa de Casals Municipals de gent gran.

Casals Municipals de Gent Gran

Club Sant Jordi

Centre situat en la zona central de l’Eixample.

Cedida la gestió a l’ajuntament en l’any 2007 per l’obra Social de la Caixa Catalunya.

Actualment es troba integrat dins la xarxa de Casals Municipals de gent gran de Parets del Vallès, amb participació en activitats puntuals de l’obra social de la caixa Catalunya.

Document: Club Sant Jordi (3.78 kb)

Casals municipals de Gent Gran

ASOVEEN

Centre situat a l’eixample de Parets.

La propietat es de l’associació de veins Asoveen (Asociación Vecinos Ensanche), als anys 90 varen cedir l’espai a l’ajuntament, per usos socials, adreçats a la gent gran.

Actualment s’organitzan tallers, i activitats, integrat dins la xarxa de Casals Municipals de Gent Gran.