7 abril 2010

Presentació del llibre sobre maltractaments a persones grans

En el Club Sant Jordi s’ha fet la presentació del Llibre “Maltractaments a les persones grans”, editat per la Fundació Caixa Catalunya.
En l’acte de presentació va assistir un dels autors, el Dr. Jordi López, que va fer una presentació i exposició dels diversos medis de maltractament que pateixen les persones grans, com detectar-los, i posar-los en coneixement de les institucions per la seva resol-lució